Vad är god kreditgivningssed?

Som kund hos en långivare har du ett kreditavtal för ditt lån. I avtalets villkor ska tydligt framgå vad som gäller i form av ränta, amorteringstid, aviavgifter m.m. Det är viktigt att som låntagare känna till att det finns en del regler inom konsumentkreditlagen som är överordnande och inte kan avtalas bort i ett kreditavtal.

Konsumentkreditlagen gäller inte för eller kan ha vissa undantag när det gäller;
– Studielån
– Pantbankslån
– Vid bolån gäller bara vissa delar av lagen

Om kreditgivningssed
Kreditgivaren är skyldig att iaktta god kreditgivningssed. Kreditgivaren är skyldig att  på ett tydligt sätt i låneavtalet framhålla reglerna för lånet. Detta innebär att du som låntagare ska få tydlig information om räntan för ditt lån, den effektiva räntan samt
vilka aviavgifter som ska gälla i samband med ränteinbetalningar m.m.

Ränta, avgifter och effektiv ränta
Långivaren är skyldig att muntligt, i marknadsföring och i kreditavtalet samt i förhandinformtion om lånet informera om räntan för lånet. Räntan ska inte bara anges på månadsbasis utan även vad den totala räntekostnaden för lånet är per år. Effektiv ränta ska även anges där det framgår vad lånets verkliga räntekostnad är inkluderat avgifter för lånet. Om långivaren har för avsikt att ta ut aviavgifter och andra icke lagstadgade avgifter såsom tex faktureringsavgift samt kreditavgift ska detta avtalas i låneavtalet mellan parterna. Observera att även avtalade avgifter kan vid tvist anses som oskäliga av domstol och därmed icke giltiga. Avtalade avgifter ska vara skäliga och man kan tex inte i ett låneavtal ange att man exempelvis får betala 5000 kr i påminnelseavgift o.s.v.