Ränta – regler och lagar

Vilken ränta får tas ut?
Det finns inga lagar som reglerar detta. Som kund är det ytterst viktigt att du jämför olika erbjudanden så att du har ett låneavtal som är konkurrenskraftigt. Välj den långivare som ger bäst villkor och se upp med om skillnaden är väldigt stor mellan ränta och effektiv ränta.

Om räntan ändras under lånetiden
Långivare kan ändra räntan under tiden du har lånet om detta finns reglerat i låneavtalet. När räntan förändras bör din långivare informera om detta. Om du är missnöjd med en ny högre ränta finns möjligheten alltid att lösa lånet i förtid och lägga ett nytt lån hos en ny kreditgivare med bättre villkor.
Observervera att vissa långivare tar ut höga avgifter om man löser avtalet i förtid. En alltför hög avtalad avgift vid förtidslösen av lån kan dock anses oskälig i skiljedom, om den är för hög i förhållande till det lånade beloppet.

Vad händer om du inte betalar räntan på lånet?
Att ha blivit beviljad ett lån av en kreditgivare innebär att du ska ha genomgått en kreditbedömning där du ansetts ha råd med lånet och de avgiter och räntor samt amorteringar som finns avtalade i kreditavtalet. Om du inte sköter dina ränteinbetalningar väljer ofta kreditgivaren att till fullo utnyttja de möjligheter som finns att påföra dröjsmålsränta, förseningsavgifter och påminnelseavgifter. Om du fortfarande inte betalar kan ditt låneavtal sägas upp och du kan krävas av kronofogden att sälja eventuella egendomar för att betala dina skulder, såkallad utmätning.