Om kreditlöfte/lånelöfte

Ett kreditlöfte använd som begrepp inte sällan vid tex köp av bostad/hus. Hos konsumenterna används oftast synonymen lånelöfte som har samma innebörd som kreditlöfte. När man ansöker om lån kan man ofta välja att ansöka om lånelöfte om man exempelvis letar efter bostad och vill delta i budgivning.
Ett kreditlöfte kan utfärdas från en långivare skriftligt som ett sorts förhandsbesked där villkoren för ett lån anges. Ett lånelöfte bör innehålla information om;

– Lånets storlek
– Räntevillkor
– Amorteringsvillkor
– Vem lånar samt lånar ut pengarna
– Hur länge lånelöftet gäller

Ett lånelöfte brukar även kombineras som en sort låneoffert där samtliga villkor för krediten anges.