Jämför bolån – ränta bottenlån

Ett bolån på 2 mkr ger 2000 kr per år i prisskillnad per tiondels procent (0,1%). Rörliga lån, eller s.k lån med 3 månaders bunden ränta skiljer ofta upp till 1% när du börjar prata med vänner och bekanta med bolån. En skillnad på 1% ger 1666 kr/månad i skillnad på ett bolån på 2 mkr.

Se tabell nedan vad skillnaden blir per månad i räntekostnad beroende på räntenivå. Baserat på lån på 2 mkr.

3,2% 64000 kr/år
3,3% 66000 kr/år
3,4% 68000 kr/år
3,5% 70000 kr/år
3,6% 72000 kr/år
3,7% 74000 kr/år
3,8% 76000 kr/år
3,9% 78000 kr/år
4,0% 80000 kr/år
4,1% 82000 kr/år
4,2% 84000 kr/år
4,3% 86000 kr/år
4,4% 88000 kr/år
4,5% 90000 kr/år

Din taktik – förhandla bolånet!
Det finns ett tips som slår det mesta när det gäller att få ner räntan på ditt bottenlån, få skriftliga offerter från olika banker och förhandla när du har alla uppgifter. Ofta slutar det med att du hamnar betydligt lägre än den offert du fått som är lägst när någon bank vill bjuda under.

Så blir du intressant för bankerna och får bättre ränta på bolånet
1. Erbjud att ha alla dina konton hos dem.
2. Ha rörliga lån. (Enklare att byta bank).
3. Erbjud att flytta barnens sparande samt maka/makens.

Pressa boräntan!
Det är viktigt att komma ihåg att den ränterabatt du förhandlat dig till enbart gäller under begränsad tid, ofta 12-24 månader för 3 månaders bolån. Därefter går bolånet över till bankens listpris, automatiskt. Att inte ha koll på sina olika rörliga bolån och förhandla till sig förnyad ränterabatt är något banken räknar med att du kommer göra.