Om kreditlöfte/lånelöfte

Ett kreditlöfte använd som begrepp inte sällan vid tex köp av bostad/hus. Hos konsumenterna används oftast synonymen lånelöfte som har samma innebörd som kreditlöfte. När man ansöker om lån kan man ofta välja att ansöka om lånelöfte om man exempelvis letar efter bostad och vill delta i budgivning.
Ett kreditlöfte kan utfärdas från en långivare skriftligt som ett sorts förhandsbesked där villkoren för ett lån anges. Ett lånelöfte bör innehålla information om;

– Lånets storlek
– Räntevillkor
– Amorteringsvillkor
– Vem lånar samt lånar ut pengarna
– Hur länge lånelöftet gäller

Ett lånelöfte brukar även kombineras som en sort låneoffert där samtliga villkor för krediten anges.

Finansinspektionen och regler för banker m.f.l

Finansinspektionen utövar omfattande tillsyn på banker och kreditbolag. Anledningen till detta är att en särskild typ och omfattande finansverksamhet kräver särskilt tillstånd från finansinspektionen.

Det finns idag ett mycket stort antal Svenska och utländska aktörer på den svenska kreditmarknaden vilka erbjuder lån i varierande omfattning och form. Ofta erbjuder dessa kreditgivare s.k;

– microlån
– sms lån
– telefonlån
– fakturaköp/factoring

Finansinspektionen kräver att verksamheten ska vara registrerad och anmäld hos FI men i praktiken utförs ringa kontroller av dessa verksamheter. Registrering hos finansinspektionen innebär att personer bakom kreditbolaget granskas samt att verksamheten
inte bryter mot särskilda regler kring penningtvätt och liknande.

Det är alltså helt upp till kunden som tar lånen att granska avtal noga så att man undviker situationer där man utsätts för orimliga villkor. Det kan även vara bra att jämföra villkor från flera olika lånegivare innan man bestämmer sig, och ett bra sätt att göra detta är att använda internetbaserade tjänster där man ansöker eller jämför lånevillkoren från många lånegivare.