Ränta – regler och lagar

Vilken ränta får tas ut?
Det finns inga lagar som reglerar detta. Som kund är det ytterst viktigt att du jämför olika erbjudanden så att du har ett låneavtal som är konkurrenskraftigt. Välj den långivare som ger bäst villkor och se upp med om skillnaden är väldigt stor mellan ränta och effektiv ränta.

Om räntan ändras under lånetiden
Långivare kan ändra räntan under tiden du har lånet om detta finns reglerat i låneavtalet. När räntan förändras bör din långivare informera om detta. Om du är missnöjd med en ny högre ränta finns möjligheten alltid att lösa lånet i förtid och lägga ett nytt lån hos en ny kreditgivare med bättre villkor.
Observervera att vissa långivare tar ut höga avgifter om man löser avtalet i förtid. En alltför hög avtalad avgift vid förtidslösen av lån kan dock anses oskälig i skiljedom, om den är för hög i förhållande till det lånade beloppet.

Vad händer om du inte betalar räntan på lånet?
Att ha blivit beviljad ett lån av en kreditgivare innebär att du ska ha genomgått en kreditbedömning där du ansetts ha råd med lånet och de avgiter och räntor samt amorteringar som finns avtalade i kreditavtalet. Om du inte sköter dina ränteinbetalningar väljer ofta kreditgivaren att till fullo utnyttja de möjligheter som finns att påföra dröjsmålsränta, förseningsavgifter och påminnelseavgifter. Om du fortfarande inte betalar kan ditt låneavtal sägas upp och du kan krävas av kronofogden att sälja eventuella egendomar för att betala dina skulder, såkallad utmätning.

Vad är god kreditgivningssed?

Som kund hos en långivare har du ett kreditavtal för ditt lån. I avtalets villkor ska tydligt framgå vad som gäller i form av ränta, amorteringstid, aviavgifter m.m. Det är viktigt att som låntagare känna till att det finns en del regler inom konsumentkreditlagen som är överordnande och inte kan avtalas bort i ett kreditavtal.

Konsumentkreditlagen gäller inte för eller kan ha vissa undantag när det gäller;
– Studielån
– Pantbankslån
– Vid bolån gäller bara vissa delar av lagen

Om kreditgivningssed
Kreditgivaren är skyldig att iaktta god kreditgivningssed. Kreditgivaren är skyldig att  på ett tydligt sätt i låneavtalet framhålla reglerna för lånet. Detta innebär att du som låntagare ska få tydlig information om räntan för ditt lån, den effektiva räntan samt
vilka aviavgifter som ska gälla i samband med ränteinbetalningar m.m.

Ränta, avgifter och effektiv ränta
Långivaren är skyldig att muntligt, i marknadsföring och i kreditavtalet samt i förhandinformtion om lånet informera om räntan för lånet. Räntan ska inte bara anges på månadsbasis utan även vad den totala räntekostnaden för lånet är per år. Effektiv ränta ska även anges där det framgår vad lånets verkliga räntekostnad är inkluderat avgifter för lånet. Om långivaren har för avsikt att ta ut aviavgifter och andra icke lagstadgade avgifter såsom tex faktureringsavgift samt kreditavgift ska detta avtalas i låneavtalet mellan parterna. Observera att även avtalade avgifter kan vid tvist anses som oskäliga av domstol och därmed icke giltiga. Avtalade avgifter ska vara skäliga och man kan tex inte i ett låneavtal ange att man exempelvis får betala 5000 kr i påminnelseavgift o.s.v.

Vad är en kreditprövning?

Kreditprövning är ett slags stresstest av din ekonomi som långivaren utför i samband med din låneansökan. Kreditprövningen görs för att ta reda på hur din totala ekonomiska situation ser ut för att kunna göra en rimlig bedömning av hur stort lån du som kund klarar av att hantera.

I en kreditprövning tas ofta flera bedömningar av olika delar i din ekonomi med och är ofta som följer;

– Historik kring betalningsförmåga via kontroll av betalningsanmärkningar
– Kontroll av dina tillgångar som bostad, bil m.m
– Kontroll av din lön och lönehistorik
– Kontroll av eventuella andra lån som du kan tänkas inneha

Observera att företag som lånar ut pengar är skyldiga enligt lag att utföra en kreditprövning på dig om du ansöker om lån.